תהליך ביקורת האיכות של החברה מוטמע בכל אחד מהשלבים הבאים: