חור (ללא פאזה)

חור ללא פאזה

מגנטי אחיזה

מגנטי אחיזה מסדרה B בנויים עם חור (ללא פאזה), ניתנים לשימוש בקלות ולהרכבה ביישום של חבתרכם. מגנטי סיר חזקים הנמכרים על ידי חברת מגמא. מגנטי אחיזה עם חור ניתנים לשימוש על גבי כל מתכת פרומגנטית (הניתנת למיגנוט). השימוש הינו בדרך כלל על מנת לחבר דרכו תבריג עם אום או כהלבשה על גבי מתקן מתתאים לקוטר החור.

B2HM

 

 

מגנטי אחיזה מסדרה B – חור:

 

Serial number ØD ØD1 ØD2 H כוח אחיזה (Kg) משקל (g)
PM016005B 16 3.5 6.5 5.2 4 6.5
PM020007D 20 4.5 8 7.2 6 13
PM025007D 25 5.5 9 7.7 14 22
PM032007D 32 5.5 9 7.8 23 38
PM036007B 36 6.5 11 7.6 29 48
PM042008B 42 6.5 11 8.8 32 75
PM048010A 48 8.5 15 10.8 63 114
PM060015B 60 8.5 15 15 95 235