תהליך ביקורת איכות

האיכות של החברה מוטמע בכל אחד מהשלבים הבאים: