תכונות מגנטיות לפי חומרים

התכונות המגנטיות לפי החומר העיקרי שמרכיב את המגנט והדרג של החומר הנ”ל.

pdf

Alnico magnetic characteristics

pdf Ferrite magnetic characteristics

pdf neodymium magnetic characterstics

pdf SmCo magnetic characteristics