צורות של מגנט קרמי

Ring Magnets

Disk Magnets

Block Magnets

Arc Segment Magnets

arc segment