מגנטים להחזקת מתכות (pot magnets)

מגנטים לחיבור מכאני (pot magnets) משמשים להחזקת מתכות. המגנט מודבק בתוך גוף מתכת בצורת כיפה, כאשר הצד המגנטי הפעholding magnetsיל פונה מטה. באופן זה הכוח המגנטי מרוכז כולו כלפי הצד התחתון (הפתוח) של המגנט. צד זה מתמגנט למתכת בכוח מגנטי רב יותר מאשר מגנט באותו גודל ללא הכיסוי המתכתי. המגנטים משמשים לחיבור בהצמדה בלבד ואינם טובים לשימוש ממרחק כלומר שלא בהצמדה למתכת.

 

מגנטים לחיבור מכאני

המגנטים הסטנרדרטים שלנו כוללים 5 סדרות::

סדרה A: חור + פאזה                                   Hole & Phase

סדרה B: חור                                                 hole

סדרה C: הברגה חיצונית (זכר)                    C1HM

סדרה D: הברגה חיצונית (נקבה)                  D1HM

סדרה E: וו                                                    E1HM

 

יתרונות:

  • הבחירה הטובה ביותר לשימוש על גבי מתכות הניתנות למיגנוט.
  • המגנטים מוגנים על ידי גוף המתכת ואינם נשברים או נסדקים בעת חיבור וניתוק למתכת.
  • קלים ליישום.